• img-book

The Making of the Ancient Greek Economy: Institutions, Markets, and Growth in the City-States của Alain Bresson

Người ta say mê văn hóa Hy Lạp, kính ngưỡng các triết gia Hy Lạp, nhưng trong thời gian dài, chủ đề về nền kinh tế Hy Lạp bị bỏ quên. The Making of the Ancient Greek Economy là sự bổ sung cho thiếu sót ấy. Bằng sự kết hợp thấu đáo giữa những tư […]

1.350.000VNĐ

Người ta say mê văn hóa Hy Lạp, kính ngưỡng các triết gia Hy Lạp, nhưng trong thời gian dài, chủ đề về nền kinh tế Hy Lạp bị bỏ quên. The Making of the Ancient Greek Economy là sự bổ sung cho thiếu sót ấy. Bằng sự kết hợp thấu đáo giữa những tư liệu cổ xưa và phương pháp tiếp cận hiện đại, cuốn sách vẽ ra một bức tranh chi tiết về đời sống kinh tế Hy Lạp cổ đại, từ vận tải, nhân khẩu học, sản xuất nông nghiệp đến thể chế thị trường, thuế, tiền, tín dụng, và tăng trưởng kinh tế. Đây là cuốn sách không thể bỏ qua về thời đại này.

Tình trạng sách: bìa cứng.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Nhà xuất bản: Princeton University Press
Ngày xuất bản: 2015
Số trang: 648

“The Making of the Ancient Greek Economy: Institutions, Markets, and Growth in the City-States của Alain Bresson”

Chưa có nhận xét nào.