• img-book

Hồn bướm mơ tiên

Liên hệ số điện thoại 0971 365 422 hoặc 01296 663 653 để đặt sách

40.000VNĐ

Hết hàng

“Thưa ni cô, ni cô không ngại. Tôi xin thú thật với ni cô rằng tôi yêu ni cô, tôi yêu ngay từ lúc còn tưởng ni cô là trai. Ni cô là một người thông minh dĩnh ngộ, xinh đẹp như thế thì ai lại không yêu được… Mà lạy Phật tha tội cho, có lẽ ni cô cũng đôi lần cảm động” (Hồn bướm mơ tiên – Khái Hưng)

“Hồn bướm mơ tiên”

Chưa có nhận xét nào.